Ochrana osobních údajů

 

1.      Ochrana osobních údajů je realizována dle příslušných právních předpisů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem našich webových stránek jsou společností Lira IS s.r.o., IČO: 26434466 sídlem: Brdlíkova 287/1d, Praha 5, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81873 („Lira“) shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a rovněž také od května 2018 dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané General data protection regulation („GDPR“).

 

2.      Evidujeme váš zájem o námi prodávané zboží, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k danému účelu (prodej a koupě zboží – kupní smlouva). Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování, přístup do administrace oprávněnými osobami atd.). Sběr osobních údajů probíhá jak přímo od vás (vyplníte formulář) a/nebo automaticky.

 

3.      Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od doručení vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši poštovní adresu Lira, Brdlíkova 287/1d, Praha 5, PSČ 150 00) nebo na email info@lirais.cz. Dovolujeme si upozornit, že výmaz vašich dat je možno učinit pouze v případě jen že k archivaci dat nejsou jiné důvody dané zákonem.

 

4.      Vaše osobní údaje mohou být předány dalším příjemcům či správcům. Jedná se o:

 

a.     Policie České republiky (v případě nákupu zbraně či jiného zboží podléhající režimu zákona o zbraních střelivu);

b.    spolupracující osoby, jejichž seznam najdete na www stránce Lira https://www.prodej-zbrani.cz/OOU;

 

 

5.      Shromažďovaná data:

 

a.   Odeslání dotazu či poptávky na kontaktování za účelem informování zákazníka;

b.   Osobní údaje zákazníků, kteří hodlají uzavřít s Lira kupní smlouvu;

c.   Osobní údaj - jméno, trvalé bydliště, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mail, obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, zbrojní licence;

d.   Získání osobního údaje - od subjektu;

e.   Účel - kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, případně vznik smluvního vztahu;

f.    Informace o zpracování – Osobní údaje jsou zpracovávány podle článku 6 1.a GDPR, neboť byly poskytnuty na základě zájmu subjektu o koupi společností Lira prodávaného zboží (uzavření kupní smlouvy) a to jak prostřednictvím e-shopu, tak i v kamenné prodejně.

 

 

6.      Osobní údaje získávané automaticky:

a.   Webový server www.prodej-zbrani.czautomaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány vlastními logy www serveru a přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na www stránku přistupováno. Lira používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu;

b.   Údaje pro reklamní systémy - nepoužíváme žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran;

c.   Ukládání dat na počítač uživatele. V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit (Cookies).

7.      Zabezpečení osobních údajů - pro přenos dat využíváme výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi a na cloudu. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři (Google). Omezení přístupu, používáme blokování přístupu do administrace dle IP adres, pravidelně měníme přístupové údaje, hesla jsou hashované.

 

 

8.      Správce odpovídá za dodržování povinností kladených obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených obecným nařízením. Každý správce by si měl ověřit, v jakém rozsahu na něj obecné nařízení dopadne, zejména pokud jde o nové povinnosti založené na přístupu na riziku (např. může dopadat povinnost jmenovat pověřence, posoudit vliv na ochranu osobních údajů).

 

 

9.      Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje dle pokynů a potřeb správců. Patří mezi ně webmaster, poskytovatel webhostingových služeb. Mezi zpracovatelem a správcem existuje smluvní vztah.

 

 

10.   Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů: Radek Libovický, +420608110600, info@lirais.cz.

 

 

11.   Dle interní analýzy nemáme povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 GDPR). Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá statutární orgán společnosti Lira.

 

 

12.   Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 

 

13.   Správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé a třetí osoby uvedené shora, které poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

 

 

14.   V souvislosti s ochranou osobních údajů má subjekt údajů:

a.   právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b.   právo osobní údaje opravit či doplnit;

c.   právo požadovat omezení zpracování;

d.   právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e.   právo požadovat přenesení údajů;

f.    právo na přístup k osobním údajům;

g.   právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h.   právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

i.    další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v GDPR;

j.    právo podat žádost o přenositelnost údajů.

15.   Pokud chcete požádat o přenos svých údajů, vznést námitku, odvolat souhlas, podat žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut) nebo pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás na info@lirais.cz

 

 

 

V Praze, 25. 5. 2018, Lira IS s.r.o.

 


 

Komu jsou předávány osobní údaje

 

 

 

1.    Osobní údaje jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu v platném znění a dle souvisejících právních předpisů předávány při prodeji zbraní podléhajících registraci:

 

a.     Policii České republiky,

b.    Ministerstvu vnitra České republiky.

 

 

2.    Osobní údaje mohou být předávány rovněž v případě prodeje zboží a jeho dopravy zasilatelskou službou společnostem:

 

a.      PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 25194798,

b.      Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101, IČO:61329266,

c.      Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO: 47114983.

 

 

3.    V případě, že budete reklamovat zboží – zbraně podléhající registraci podle příslušným ustanovením zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu v platném znění a dle souvisejících právních předpisů, pak s ohledem na charakter zboží musíme předávat osobní údaje i těmto subjektům zajišťujícím reklamační řízení:

 

a.      BANZAI spol. s r. o., se sídlem Olšanská 2666/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 18630898,

b.      CAIRO CZ spol. s r.o., se sídlem Lubina 1952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 26842441,

c.      C.I.D  Praha s.r.o., se sídlem Praha 6, Kutnauerovo nám. 680/1, IČO: 65414128,

d.      Česká zbrojovka, a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, IČO: 46345965,

e.      GUNEXPERT s.r.o., se sídlem Traxlerova 105, Josefov, 551 02 Jaroměř, IČO: 03747336,

f.       PROARMS CZ spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Šeberov, Hypšmanova 953, PSČ 14900, IČO: 27130738,

g.      PROARMS ARMORY s.r.o., se sídlem Nehvizdy, Toušeňská 431, PSČ 25081, IČO: 28451589,

h.      MPI CZ s.r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Hornokrčská 704/13, PSČ 14000, IČO: 27562468.

 

 

V Praze dne 25. 5. 2018

 

 

Lira IS s.r.o.